Ogłoszenie o wykupieniu CI METRUM FIZ w dniu 29 maja 2017 r. - AgioFunds