Ogłoszenie o wykupie CI Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN w dniu 28 kwietnia 2017 r. - AgioFunds