Ogłoszenie o wykupie CI ARIONN FIZ w dniu 29.09.2017 r. - AgioFunds