Ogłoszenie o wykupie CI ALFA FIZ w dniu 05.07.2018 r. - AgioFunds