Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 31.12.2015 r. - AgioFunds