Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ w dniu 31.12.2015 r. - AgioFunds