Ogłoszenie o wykupie CI ARIONN FIZ Funduszu w dniu 30.06.2016 r. - AgioFunds