Ogłoszenie o wykupie CI Metrum FIZ w dniu 29.03.2016 r. - AgioFunds