Ogłoszenie o wykupie CI METRUM FIZ w dniu 25.02.2016 r. - AgioFunds