Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w dniu 22.03.2016 r. - AgioFunds