Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Market Neutral FIZ w dniu 01.02.2016 r. - AgioFunds