Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ na dzień 31.07.2015 r. - AgioFunds