Ogłoszenie o wykupie CI AGIO Wierzytelności NS FIZ w dniu 30.12.2015 r. - AgioFunds