Ogłoszenie o wydłużeniu terminu emisji CI ARIONN FIZ serii 011 - AgioFunds