Ogłoszenie o sprostowaniu Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 - AgioFunds