Ogłoszenie o planowanym wykupie w dniu wyceny 31 grudnia 2015 roku - AgioFunds