Ogłoszenie o planowanym wykupie CI OPUS NS FIZ na dzień wyceny 30 września 2016 r. - AgioFunds