Ogłoszenie o odwołaniu Zgromadzenia Inwestorów GREEN WORLD FIZ AN na 25.05.2020 r. - AgioFunds