Ogłoszenie o odstąpieniu przeprowadzenia emisji CI Aforti Microloans FIZ AN we wrześniu 2016 r. - AgioFunds