Ogłoszenie o niedokonywaniu podziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001 w dniu 30.09.2023 r. - AgioFunds