Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji serii B23 Metrum FIZ - AgioFunds