Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B22 METRUM FIZ - AgioFunds