Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji CI serii B21 METRUM FIZ - AgioFunds