Ogłoszenie o dokonaniu wykupu CI OPUS NS FIZ serii 001 z dnia 5 lipca 2016 r - AgioFunds