Ogłoszenie o braku częściowego umorzenia CI Agio Wierzytelności Plus NFW FIZ w likwidacji - AgioFunds