Ogłoszenie o braku częściowego umorzenia CI Agio Wierzytelności Plus 2 NFW FIZ w likwidacji - AgioFunds