Ogłoszenie – informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu SANKARA FIZ w likwidacji - AgioFunds