Ogłoszenie – informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu ARIONN FIZ - AgioFunds