Ogłoszenie – informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu AD ROYAL FIZAN w likwidacji - AgioFunds