Ogłoszenie AGIO Wierzytelności PLUS 2 NFW FIZ w likwidacji 4Q 2023 - AgioFunds