Korekta zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia wykupu CI_NAPOLEON FIZ na dzień 29.09. 2023 r. (data wykupu na dzień 30.09.2023 r.) - AgioFunds