KOMUNIKAT z dnia 9 lipca 2024 r. o wypłacie dochodu ARROW FIZ - AgioFunds