KOMUNIKAT z dnia 2 maja 2024 r. o wypłacie dochodu ARROW FIZ - AgioFunds