Komunikat w sprawie likwidacji ARIONN Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji - AgioFunds