Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na CI LC Asset II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - AgioFunds