KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ WYCENIE AKTYWÓW NETTO NA CI AGIO POŻYCZKOWY NS FIZ - AgioFunds