Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na CI AD ROYAL FIZ AN - AgioFunds