KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ PUBLIKACJI WYCENY AKTYWÓW NETTO NA CI POLARIS FIZ - AgioFunds