Komentarz do wyniku THC Globalnej Innowacji FIZ 06.2018 - AgioFunds