Komentarz do wyniku THC Globalnej Innowacji FIZ 03.2018 - AgioFunds