Komentarz miesięczny do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ lipiec 2019 - AgioFunds