Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Wrzesień 2023 r. - AgioFunds