Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Styczeń 2024 r. - AgioFunds