Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Styczeń 2023r. - AgioFunds