Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Sierpień 2023 r. - AgioFunds