Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Październik 2023 r. - AgioFunds