Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Marzec 2024 r. - AgioFunds