Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Marzec 2023r. - AgioFunds