Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Maj 2024 r. - AgioFunds