Komentarz do wyników InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ Listopad 2023 r. - AgioFunds